TV Asmunt (selectietrainingen)

TV Asmunt (selectietrainingen)

Informatie selectietrainingen (reguliere en verbreding) bij TV Asmunt seizoen 2019-2020

Als tennisvereniging vinden wij het belangrijk om niet alleen het recreatieve tennis te stimuleren maar ook het competitietennis. Een club waar op niveau wordt gepresteerd, trekt nieuwe leden en ook heel belangrijk, nieuwe jeugdleden.  We vinden het belangrijk om kinderen de kans te geven zich qua tennis zo ver mogelijk te ontwikkelen. Dit doen we via de (verbreding) selectietrainingen.
Talentvolle kinderen krijgen zo de mogelijkheid tweemaal per week selectietraining te volgen, tegen een gereduceerd tarief. 

Wij zijn blij u te informeren dat uw zoon/dochter hiervoor is geselecteerd.
In dit document vindt u informatie die van toepassing is op het aankomende selectie-jaar en de selectievoorwaarden.

Reguliere selectietrainingen starten op 7 oktober 2019. Op jaarbasis is er 34 weken training.

Verbreding selectietrainingen starten op 21 oktober 2019. Op jaarbasis is er 32 weken training.

Deelname selectie:
Ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of uw zoon/dochter in aanmerking komt voor deelname aan de selectietrainingen. De selectie jeugd wordt beoordeeld op verschillende aspecten.
Hierbij hanteren we 4 aandachtspunten: Techniek, Tactisch inzicht, Fysieke conditie, Houding/Mentaliteit.
We kijken naar de vooruitgang op deze punten (o.a. op basis van de rating en de trainingsinzet).
Daarnaast gelden nog een aantal andere selectievoorwaarden waarover verderop meer.

Voor de jongste jeugd (oranje/groen) zullen er speciale voorspeeltrainingen plaatsvinden. Uiteraard is dit een momentopname en zal uw kind niet afgerekend worden op deze dag. De trainer heeft uw kind een heel jaar aan het werk gezien en dat zal de doorslaggevende factor zijn. Deze voorspeeltraining is wel verplicht. De voorspeeltrainingen zullen iets na de zomervakantie gepland worden.  Alle Asmunt trainers zullen bij het beoordelingsproces betrokken zijn.

Selectietrainingen:   “ aanvullende voorwaarden”

Aanvullende voorwaarden worden hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd:

1.Competitie en toernooien:
Bij het volgen van selectietraining hoort ook het spelen van wedstrijden. Niet alleen omdat het leuk is maar ook omdat het leerzaam is en je er wedstrijdervaring door krijgt of het geleerde in de praktijk kan brengen. Om deze redenen hebben wij het volgende verplicht gesteld:

  • Wintercompetitie en de voorjaarscompetitie. Wij delen iedereen in. Er hoeft dus niet ingeschreven te worden. Teams zullen zoveel mogelijk op sterkte worden ingedeeld.

  •  Clubkampioenschappen. Het onderdeel single is verplicht; uiteraard kan er ook worden ingeschreven voor mix of dubbel. Voor de clubkampioenschappen moet er wel zelf ingeschreven worden

  • Minimaal aantal toernooien op jaarbasis, Het exacte aantal minimale toernooien is afhankelijk van leeftijd en staat beschreven op het inschrijfformulier. U heeft alle vrijheid voor welke toernooien er wordt ingeschreven. Het onderdeel single mag hierbij echter niet ontbreken.   

  • Het Asmunt Open Toernooi. Afhankelijk van de leeftijd kan dit het jeugdtoernooi of
    het senioren toernooi zijn.

We verzoeken u vriendelijk om bij inschrijving voor toernooien ed. de trainingstijden van uw kind als “verhindering” op te geven. 

2. Gezamenlijke selectie dag:
Een keer per jaar vindt de gezamenlijke selectie dag plaats. Tijdens deze selectie dag zullen alle selectiejongeren gezamenlijk een programma afwerken, met technische onderdelen, behendigheidsoefeningen, conditionele oefeningen en een workshop of peptalk over een aspect van het tennis.

Deze dag is voor ons als technische commissie en club belangrijk, omdat de jongere kinderen zich op deze dag kunnen spiegelen en optrekken aan de oudere selectiejeugd en aan de betere tennissers van de club. Soms zelfs van buiten de club. Daarnaast willen we met deze dag het clubgevoel en de binding versterken.

3. Assisteren rood-oranje competitie:
Van de selectiejeugd verwachten wij een actieve deelname aan clubactiviteiten voor de andere tennisjeugd van TV Asmunt. Vandaar dat de selectiejeugd minimaal 2 keer moet assisteren bij de rood-oranje competitie voor de allerkleinsten van onze vereniging. 

Door activiteiten op deze manier te organiseren hopen wij een bruisende vereniging te blijven waar jeugdleden zichzelf en elkaar zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen als tennisser maar ook als persoon. Deelname aan de selectietrainingen is geen recht maar een voorrecht.

Spelersontwikkeling:
Gedurende het seizoen volgen we de ontwikkeling van de spelers tijdens trainingen en wedstrijden en via individuele en groepsgesprekken.

Wedstrijden kunnen aan de hand van een beoordelingsformulier worden geanalyseerd. Deze analyse kan later tijdens gesprekken worden gebruikt.

Daarnaast is het mogelijk de trainer te vragen een toernooiwedstrijd van een speler bij te wonen voor coaching of beoordeling. 

Jeugdspelers kunnen worden uitgenodigd door de TEC (in overleg met de toernooicommissie) om deel te nemen aan de senioren clubkampioenschappen, dit voor de ervaring in het senioren tennis en in het niveau waar we naartoe willen werken.

Tijdens de groepsgesprekken komen verschillende aspecten van het tennis aan de orde. Deze kunnen in deze setting vaak beter besproken worden dan tijdens een reguliere training. Ook proberen we zo de selectiejeugd naar zichzelf te leren kijken en te reflecteren op hun goede en mindere kanten. Daarnaast leren zij elkaar als groep feedback te geven en elkaar te ondersteunen en coachen. Deze gesprekken vinden altijd plaats zonder de ouders maar altijd met de trainer en een ander lid van de TEC.

Individuele gesprekken kunnen plaatsvinden op verzoek van de ouders of op uitnodiging van de TEC. Meestal vinden deze plaats na de groepsgesprekken. Voor de jongste jeugd die voor het eerst deel neemt aan de selectietraining worden deze standaard ingepland. Onderwerpen kunnen zijn: de voortgang en ontwikkeling van de speler, maar ook specifieke hulpvragen kunnen aan bod komen. Deze gesprekken vinden altijd plaats met de ouder(s), een ander lid van de TEC en in principe ook met het kind.

In ontwikkeling:
Fitheid wordt steeds belangrijker in het wedstrijdtennis. De wens van de TEC is om hierin iets te kunnen faciliteren. Binnenkort zullen hierover gesprekken worden gevoerd met derden en we hopen om dit jaar een fitnesstrainingen te kunnen bieden welke aansluit  op onze prestatieve tennis activiteiten.  

Tarieven:
De kosten voor de selectietrainingen worden in twee termijnen door uzelf betaald. Voor betaling van de eerste termijn  (50% van het totale jaartarief) ontvangt u direct bij bevestiging van de training een betalingslink om te betalen via IDEAL. De tweede termijn dient in mei betaald te worden, voor uiterste betaaldatum zie uw account mijn SimonTENNIS

Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke verzorger, blijft het totale trainingsgeld over een heel trainingsjaar verschuldigd. 

TV Asmunt investeert veel tijd en geld in het jeugd(selectie)beleid. Als een jeugdlid zich niet aan de voorwaarden houdt dan kan tot uitsluiting van het selectieprogramma leiden. 

Uitvallessen:
Er wordt in principe het hele jaar door getraind behalve tijdens schoolvakanties en feestdagen,  de clubkampioenschappen (juni en september) en het open jeugdtoernooi van TV Asmunt (maart). Tijdens het open wintertoernooi van TV Asmunt (maart 2020) zal er getraind worden met een aangepast schema. Ook zal de 1e week van de mei vakantie gebruikt kunnen worden om lessen in te halen indien nodig. U wordt hierover tijdig geïnformeerd via de trainer. 

Als lessen vanwege het weer of ziekte van de trainer geen doorgang kunnen vinden zullen we proberen de uitgevallen lessen in te halen. Bij slechte weersomstandigheden kan het zijn dat op het laatste moment wordt besloten dat een training niet door kan gaan omwille van veiligheid en baan bespeelbaarheid. Een theorieles kan dan als vervangende les gelden. 

Bij ziekte van de trainer wordt gekeken of er een invaller geregeld kan worden. 

In principe worden alle uitgevallen trainingen door gepland. Mocht hiervoor geen ruimte zijn dan kan er worden besloten om deze in vakanties in te halen of tijdens activiteiten van de vereniging. In het uiterste geval vervallen de trainingen.

Individuele afmeldingen door leerlingen als gevolg van blessure graag melden aan de TEC middels een mail. Individuele afmeldingen met een gegronde reden kunnen in overleg met de hoofdtrainer ingehaald worden mits er een mogelijkheid voor is. Andere afmeldingen graag via WhatsApp kenbaar maken aan de trainer.

Communicatie:
Als Technische Commissie proberen we voortdurend verbeteringen door te voeren. Een goede communicatie vinden wij belangrijk. 

Email en Whatsapp.

De meeste berichtgeving van de technische commissie zult u ontvangen via tec@tvasmunt.nl of via WhatsApp. We zullen minimaal 1 ouder toevoegen in een WhatsApp groep. Deze groep is bedoeld om de communicatie te versnellen waar nodig. Ook zullen we deze groep gebruiken om info te geven over waar uw kind mee kan doen aan een toernooi of andere nuttige informatie.

Wij vragen u daarom ook om een mobiel nummer op te geven waarop u goed bereikbaar bent. 

Als u vragen hebt:

  • Bespreek technische vragen met de trainer van uw kind. Deze zal terugkoppeling geven aan de TEC.

  • Voor andere vragen kunt u terecht bij hoofdtrainer Kjell. Hij is verantwoordelijke voor alle selectietrainingen (reguliere en verbreding)

  • Of mail naar de TEC (tec@tvasmunt.nl) U zal dan in principe binnen een week antwoord krijgen.Adres Diepteweg 15
Plaats 5236 AL EMPEL
Land
Telefoon 073-6423137
E-mail info@tvasmunt.nl tec@tvasmunt.nl
Website www.tvasmunt.nl

Reguliere selectietrainingen voor jeugd

Omschrijving Start week Bedrag
Reguliere selectie Oranje 2019-2020: 2 x 1 uur training per week (betaling in 2 termijnen) (8 leerlingen)
34 lessen van 120 minuten op 2 banen. 7 oktober 2019 € 370,- inschrijven
Reguliere selectie Groen 2019-2020: 2 x 1 uur training per week (betaling in 2 termijnen) (8 leerlingen)
34 lessen van 120 minuten op 2 banen. 7 oktober 2019 € 370,- inschrijven
Reguliere selectie Geel 2019-2020: 2 x 1,5 uur training per week (betaling in 2 termijnen) (8 leerlingen)
34 lessen van 180 minuten op 2 banen. 7 oktober 2019 € 391,- inschrijven
Reguliere selectie Jong Senioren 2019-2020: 2 x 1,5 uur training per week (betaling in 2 termijnen) (8 leerlingen)
34 lessen van 180 minuten op 2 banen. 7 oktober 2019 € 391,- inschrijven

Verbreding selectietrainingen voor jeugd

Omschrijving Start week Bedrag
Verbreding selectie Groen 2019-2020: 2 x 1 uur training per week (betaling in 2 termijnen) (8 leerlingen)
32 lessen van 150 minuten op 2 banen. 21 oktober 2019 € 370,- inschrijven
Verbreding selectie Geel 2019-2020: 1,5 + 1 uur training per week (betaling in 2 termijnen) (8 leerlingen)
32 lessen van 150 minuten op 2 banen. 21 oktober 2019 € 380,- inschrijven